Κωστής Τσαρπαλής > Καρδιολογία

“Ολιστική” Καρδιολογία

Δεν υπάρχει τομέας στην Σύγχρονη Καρδιολογία που να είναι τόσο παρεξηγημένος όσο αυτός της Προληπτικής Καρδιολογίας. Η παρεξήγηση αυτή έχει πολλαπλές εκφάνσεις καθώς αφορά συγχρόνως στα εξής: Πόσο μπορεί να βοηθήσει η πρόληψη στην Καρδιολογία; Πώς μπορεί να εφαρμοστεί η πρόληψη για να απολαύσουμε τα μέγιστα οφέλη; Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα σχετίζεται άμεσα με

Call Now Button