Μυοκαρδιοπάθειες

Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια

Για μία σύντομη ανασκόπηση της γενετικής της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας δείτε εδώ.

Για μία περιγραφή περιστατικού με υπερτροφική μυοκραδιοπάθεια δείτε εδώ.

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια

Αφήστε μια απάντηση