Χρόνια ιατρική παρακολούθηση

Στο ιατρείο παρακολουθούνται ασθενείς με όλο το φάσμα των καρδιοπαθειών. Στις (σπάνιες) περιπτώσεις που χρειάζεται παρακολούθηση από εξειδικευμένο κέντρο αποκλειστικά (σύμφωνα και με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας) αυτό εξηγείται στον ασθενή και γίνεται, αν χρειάζεται, η αντίστοιχη παραπομπή. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, που αντιπροσωπεύουν και την πλειονότητα των ασθενών, η παρακολούθηση μπορεί να γίνει στο ιατρείο μας. Η συχνότητα της παρακολούθησης καθορίζεται από την κλινική κρίση του ιατρού σε συνδυασμό και με τις συστάσεις (όπου υπάρχουν) των διεθνών Καρδιολογικών Εταιρειών (Ευρωπαϊκής, Αμερικάνικης, κ.ά.)

Τόσο η συνταγογράφηση που μπορεί να χρειαστεί όσο και η παραπομπή για μικροβιολογικές/παρακλινικές εξετάσεις γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΕΟΠΥΥ. Η ίδια η επίσκεψη δεν καλύπεται από τον ΕΟΠΥΥ καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει προβεί σε σύναψη νέων συμβάσεων από τότε που άνοιξε το ιατρείο μας. Ελπίζουμε αυτό με κάποιον τρόπο να αλλάξει, καθώς η ισχύουσα κατάσταση δημιουργεί από την μία αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υγείας και από την άλλη εμπόδια στην ευκολία πρόσβασης των ασθενών σε ιατρούς που θα επιθυμούσαν να βλέπουν δωρεάν τους ασθενείς τους (δηλ. μόνο με την ασφαλιστική αποζημίωση). Πάντως, οι τιμές της επίσκεψης και των εξετάσεων του ιατρείου είναι οι χαμηλότερες που μπορεί να βρει κανείς στον ιδιωτικό τομέα ώστε να είμαστε εύκολα προσβάσιμοι από ανθρώπους που επιθυμούν προσεκτική και ευσυνείδητη ιατρική παρακολούθηση χωρίς η οικονομική επιβάρυνση να γίνεται κυρίαρχος παράγων της επιλογής του ασθενούς.

Αφήστε μια απάντηση