Δοκιμασία Κοπώσεως (stress test)

ενδεικτική εικόνα από δοκιμασία κοπώσεως
ενδεικτική εικόνα από δοκιμασία κοπώσεως

Η δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα είναι μία δυναμική εξέταση, πολύ χρήσιμη τόσο διαγνωστικά όσο και προγνωστικά αλλά και θεραπευτικά. Συγκεκριμένα, είναι κατ’ εξοχήν χρήσιμη εξέταση για την διερεύνηση συμπτωμάτων που εγείρουν την υποψία πιθανής ύπαρξης ισχαιμίας του μυοκαρδίου (στεφανιαίας νόσου).

Πράγματι, με την παρακολούθηση αιμοδυναμικών δεδομένων, καθώς και του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, ενώ ο εξεταζόμενος περπατάει στον κυλιόμενο τάπητα, είναι δυνατό να αξιολογηθεί η πιθανότητα ύπαρξης αθηροσκληρωτικής στεφανιαίας νόσου. Επίσης, αξιολογούμε και άλλα στοιχεία όπως την λειτουργική ικανότητα, την αντίδραση της πίεσης και της συχνότητος στην άσκηση, τον ουδό άσκησης που προκαλεί συμπτώματα, την φύση των συμπτωμάτων, κ.ά. Έτσι μπορεί κανείς να αντικειμενικοποιήσει κάποιες κλινικές παραμέτρους, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η διαδιακασία λήψης κλινικών αποφάσεων. Φυσικά, εκτός από την πιθανή διάγνωση, η δοκιμασία κοπώσεως είναι χρήσιμη για την πρόγνωση ασθενών (π.χ. μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πριν από καρδιακά ή άλλα χειρουργεία, κ.ά.) ή ακόμη και για την καθοδήγηση ασθενών για τον τρόπο, συχνότητα, και ένταση ενασχόλησης με την άσκηση (όπως για παράδειγμα σε ασθενείς που ξεκινούν πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης).

© Kostis Tsarpalis, June 2015

 

Αφήστε μια απάντηση