Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοργιαλένειο-Μπενάκειο)

Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Κοργιαλένειο-Μπενάκειο)