Κωστής Τσαρπαλής > Sir Richard Doll

Moments of chemistry…

Moments of chemistry… (as reminders of a slow past progress and as signs of a much faster future one) Χθες, με έναν ασθενή, στην αρχή της κουβέντας μας: – Καπνίζετε; – Στο full! 50 την ημέρα!! – (με σοβαρό ύφος) Ξέρετε, πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι… που μάλλον θα σας στεναχωρήσει… Το κάπνισμα κάνει

Call Now Button