“Φυσικά” τρόφιμα

Το φυσικό τρόφιμο (πρέπει να) μάς είναι γνώριμο. Δεν χρειαζόμαστε ούτε λεξικά, ούτε τεράστια γραμματάκια σε συσκευασίες που να μας καθησυχάζουν για τα φυσικά ή οικολογικά συστατικά του προϊόντος. Δυστυχώς, όμως, οι όροι “φυσικός” και “οικολογικός” χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν, τόσο από τις επιχειρήσεις τροφίμων, όσο κι από το ευρύ κοινό, ενώ η έννοιά τους

Call Now Button