Ο ασθενής είναι βλαξ!

“Ο ασθενής είναι βλαξ” Το κεντρικό επιχείρημα στην Αμερική, εδώ και χρόνια, των εταιρειών τροφίμων για να μην αναγράφεται στην συσκευασία των προϊόντων τους η πληροφορία του αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιο στάδιο κατά την παρασκευή τους Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί (GMOs), είναι ότι “το κοινό” δεν είναι ικανό να διαχειριστεί αυτήν την πληροφορία. Ζηλέψαμε κι

Call Now Button