Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σε τυχαίο έλεγχο

Μεσήλικας άνδρας, με ελεύθερο καρδιολογικό ιστορικό πέραν μίας ήπιας υπερτάσεως, προσήλθε στο ιατρείο λόγω άτυπων συμπτωμάτων (που στην πορεία φάνηκε ότι ήταν παροδικά). Ο έλεγχός του όμως είχε κάποιες εκπλήξεις: Φυσική εξέταση χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα, αρτηριακή πίεση = 140/90mmHg. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μας προϊδέασε: το υπερηχογράφημα έδωσε την διάγνωση: Από τις διάφορες τομές του υπερηχογραφήματος φαίνεται

Call Now Button